وبلاگ روستاهای ایران-iran village's blog - کرمان

وبلاگ روستاهای ایران-iran village's blog

دریچه ای نو برای آشنایی با روستاهای زیبای ایران عزیز

سایتها و وبلاگهای روستاهای استان كرمان

سایتها و وبلاگهای روستاهای

 استان كرمان

نام شهر

نام روستا

تاریخ ثبت

آدرس ثبت

كهنوج

دهكهان

6/10/87

http://www.neka19.blogfa.com/post-219.aspx

منوجان

نودژ

10/10/87

http://www.neka19.blogfa.com/post-223.aspx

سيرجان

محمودآباد سادات

5/11/87

http://neka19.blogfa.com/post-460.aspx

سيرجان

دارستان

2/1/88

http://neka19.blogfa.com/post-681.aspx

سيرجان

روستاهاي سيرجان

10/1/88

http://neka19.blogfa.com/post-700.aspx

كوهبنان

شكرآباد

10/11/87

http://neka19.blogfa.com/post-527.aspx

شهربابك

عبدل آباد

14/11/87

http://neka19.blogfa.com/post-559.aspx

شهربابك

ميمند

24/9/87

http://www.neka19.blogfa.com/post-14.aspx

شهربابك

حصاروئيه

14/11/87

http://neka19.blogfa.com/post-561.aspx

شهربابك

بهنويه

3/11/87

http://neka19.blogfa.com/post-418.aspx

شهربابك

دست كند

3/10/87

http://neka19.blogfa.com/post-195.aspx

شهربابك

ساراب

14/12/87

http://neka19.blogfa.com/post-665.aspx

شهربابك

كروم

1/2/88

http://neka19.blogfa.com/post-727.aspx

شهربابك

اشکور

14/2/88

http://neka19.blogfa.com/post-766.aspx

شهربابك

روستاهای شهر بابک

14/2/88

http://neka19.blogfa.com/post-765.aspx

زرند

اسماعیل آباد

5/3/88

http://neka19.blogfa.com/post-820.aspx

زرند

ده آقایی

10/8/88

http://neka19.blogfa.com/post-988.aspx

زرند

سیریز

20/8/88

http://neka19.blogfa.com/post-998.aspx

زرند

باب پیدنان

21/11/88

http://neka19.blogfa.com/post-1090.aspx

بم

روستاهای بم

5/3/88

http://neka19.blogfa.com/post-819.aspx

جیرفت

رمون و بحرآسمان

19/8/88

http://neka19.blogfa.com/post-995.aspx

جیرفت

انجیرسیاه

28/8/88

http://neka19.blogfa.com/post-1009.aspx

بافت

اهوئیه

24/1/89

http://neka19.blogfa.com/post-1167.aspx

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم بهمن 1390ساعت 23:41  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای موروئیه-شهرستان شهربابک-استان کرمان

وبلاگ روستای موروئیه

شهرستان شهربابک-استان کرمان

http://moroeieh.blogfa.com/

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن 1389ساعت 14:57  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای حسین آباد کشکوییه - شهرستان رفسنجان-استان کرمان

وبلاگ روستای حسین آباد کشکوییه

شهرستان رفسنجان-استان کرمان

 http://hosseinabad.blogfa.com/

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن 1389ساعت 21:49  توسط م - عسکری  | 

قبر مرحومه مریم احمدی عسکری

+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن 1389ساعت 18:47  توسط   | 

قبر مرحوم مسلم محسنی عسکری

+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن 1389ساعت 18:47  توسط   | 

وبلاگ روستای گیشیگان - شهرستان کرمان - استان کرمان

وبلاگ روستای گیشیگان 

 شهرستان کرمان - استان کرمان

http://www.gishiigan.blogfa.com/

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم دی 1389ساعت 15:0  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای چهل منی-شهرستان قلعه گنج-استان کرمان

وبلاگ روستای چهل منی

شهرستان قلعه گنج-استان کرمان

http://chelmani.blogfa.com/

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم دی 1389ساعت 18:41  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای بهرامجرد-شهرستان بردسیر-استان کرمان

وبلاگ روستای بهرامجرد

شهرستان بردسیر-استان کرمان

http://bahramjerd.blogfa.com/

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آذر 1389ساعت 18:17  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای زمین انجیر-شهرستان رابر-استان کرمان

وبلاگ روستای زمین انجیر

شهرستان رابر-استان کرمان

http://zaminanjir.blogfa.com/

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آبان 1389ساعت 15:42  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای تقی آباد چگهواری-شهرستان ریگان-استان کرمان

وبلاگ روستای تقی آباد چگهواری

شهرستان ریگان-استان کرمان

http://takhiabad.blogfa.com/

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آبان 1389ساعت 14:11  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای رتک-شهرستان کوهبنان-استان کرمان

وبلاگهای روستای رتک

شهرستان کوهبنان-استان کرمان

http://www.ratk.mihanblog.com/

http://ratk.blogfa.com/

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم مهر 1389ساعت 21:43  توسط م - عسکری  | 

سایتها و وبلاگهای روستای رستاق-شهرستان بافت-استان کرمان

سایتها و وبلاگهای روستای رستاق

شهرستان بافت-استان کرمان

http://rostaghg.com/

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مهر 1389ساعت 9:21  توسط م - عسکری  | 

وبلاگهای روستای گیسک-شهرستان زرند-استان کرمان

وبلاگهای روستای گیسک

شهرستان زرند-استان کرمان

http://giskweb.blogfa.com/

http://gisk.

blogfa.com

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم مهر 1389ساعت 14:41  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای چاهکین-شهرستان زرند-استان کرمان

وبلاگ روستای چاهکین

شهرستان زرند-استان کرمان

http://chahkin.blogfa.com/

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم شهریور 1389ساعت 11:32  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای گروه-شهرستان جیرفت-استان کرمان

وبلاگ روستای گروه

شهرستان جیرفت-استان کرمان

http://goroh.blogfa.com/

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مرداد 1389ساعت 14:51  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای اهوئیه-شهرستان بافت-استان کرمان

وبلاگ روستای اهوئیه

شهرستان بافت-استان کرمان

http://ahooeyeh.blogfa.com/

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم فروردین 1389ساعت 19:40  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای باب پیدنان-شهرستان زرند-استان کرمان

وبلاگ روستای باب پیدنان

شهرستان زرند-استان کرمان

http://babpidnan.blogfa.com/

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم بهمن 1388ساعت 20:58  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای انجیرسیاه-شهرستان جیرفت-استان کرمان

وبلاگ روستای انجیرسیاه

شهرستان جیرفت-استان کرمان

http://anjir-siah.blogfa.com/

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم آبان 1388ساعت 21:0  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای سیریز-شهرستان زرند-استان کرمان

وبلاگ روستای سیریز

شهرستان زرند-استان کرمان

http://www.sirizi.blogfa.com/

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آبان 1388ساعت 19:59  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای رمون و بحرآسمان-شهرستان جیرفت-استان کرمان

وبلاگ روستای رمون و بحرآسمان

شهرستان جیرفت-استان کرمان

http://mhni.blogfa.com/

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آبان 1388ساعت 19:27  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای ده آقائی-شهرستان زرند-استان کرمان

وبلاگ روستای ده آقائی

شهرستان زرند-استان کرمان

http://dehaghaei.blogfa.com/

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم آبان 1388ساعت 22:2  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای اسماعیل آباد-شهرستان زرند-استان کرمان

وبلاگ روستای اسماعیل آباد

شهرستان زرند-استان کرمان

http://hamelinquran.blogfa.com/

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم خرداد 1388ساعت 22:15  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستاهای شهرستان بم-استان کرمان

وبلاگ روستاهای شهرستان بم

جزین-دریجان-دربر-توکل آبار-پوطار

استان کرمان

http://darijan.blogfa.com/

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم خرداد 1388ساعت 22:13  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای اشکور-شهر بابک-استان کرمان

وبلاگ روستای اشکور

شهر بابک-استان کرمان

http://eshkor.blogfa.com

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم اردیبهشت 1388ساعت 21:33  توسط م - عسکری  | 

پایگاه اینترنتی روستاهای شهر بابک - استان کرمان

پایگاه اینترنتی روستاهای شهر بابک 

 استان کرمان

http://payshahrbabak.blogfa.com

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم اردیبهشت 1388ساعت 21:30  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای کروم-شهربابک-استان کرمان

وبلاگ روستای کرُم

شهربابک-استان کرمان

http://rostakorom.blogfa.com/

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم اردیبهشت 1388ساعت 15:53  توسط م - عسکری  | 

پایگاه اینترنتی روستاهای شهرستان سیرجان- استان کرمان

پایگاه اینترنتی روستاهای شهرستان سیرجان

 استان کرمان

http://www.darestan.blogfa.com/

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم فروردین 1388ساعت 23:52  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای دارستان - شهرستان سیرجان- استان کرمان

وبلاگ روستای دارستان

شهرستان سیرجان- استان کرمان

http://mashtikhatin.blogfa.com/

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم فروردین 1388ساعت 0:52  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای ساراب- شهربابک- استان کرمان

وبلاگ روستای ساراب

 شهربابک- استان کرمان

http://sahrab.blogfa.com/

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387ساعت 19:54  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای حصاروئیه- شهربابک- استان کرمان

وبلاگ روستای حصاروئیه- شهربابک- استان کرمان

http://hasaroiye.blogsky.com/

مدیر وبلاگ :

آقای  اسماعیل الله دینی حصاروئیه

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم بهمن 1387ساعت 19:22  توسط م - عسکری  | 

مطالب قدیمی‌تر