وبلاگ روستاهای ایران-iran village's blog - همدان

وبلاگ روستاهای ایران-iran village's blog

دریچه ای نو برای آشنایی با روستاهای زیبای ایران عزیز

سایتها و وبلاگهای روستاهای استان همدان

سایتها و وبلاگهای روستاهای

 استان همدان

نام شهر

نام روستا

تاریخ ثبت

آدرس ثبت

همدان

کوزره

25/9/87

http://www.neka19.blogfa.com/post-65.aspx

رزن

کرووس

4/6/88

http://neka19.blogfa.com/post-888.aspx

رزن

سوزن

15/2/88

http://neka19.blogfa.com/post-770.aspx

رزن

سایان

24/6/88

http://neka19.blogfa.com/post-919.aspx

رزن

گندوز

26/10/87

http://www.neka19.blogfa.com/post-345.aspx

کبودرآهنگ

كوريجان

25/9/87

http://www.neka19.blogfa.com/post-62.aspx

کبودرآهنگ

قباق تپه

19/10/87

http://www.neka19.blogfa.com/post-260.aspx

کبودرآهنگ

شیخ جراح

16/11/88

http://neka19.blogfa.com/post-1084.aspx

کبودرآهنگ

داقداق آباد

29/1/89

http://neka19.blogfa.com/post-1174.aspx

اسدآباد

کوانج

31/5/88

http://neka19.blogfa.com/post-885.aspx

اسدآباد

سيراوند

25/9/87

http://www.neka19.blogfa.com/post-64.aspx

اسدآباد

تاج آباد

( رسول آباد )

16/11/87

http://neka19.blogfa.com/post-578.aspx

اسدآباد

خاكريز

2/12/87

http://neka19.blogfa.com/post-621.aspx

اسدآباد

چنار

2/12/87

http://neka19.blogfa.com/post-623.aspx

نهاوند

دوچشمه

( كله خان)

28/10/87

http://neka19.blogfa.com/post-374.aspx

نهاوند

دره ابراهيم

10/12/87

http://www.neka19.blogfa.com/post-645.aspx

ملایر

ازناوله

20/7/88

http://neka19.blogfa.com/post-959.aspx

ملایر

ترکمان

26/9/87

http://www.neka19.blogfa.com/post-78.aspx

ملایر

حاج خدر

8/11/87

http://neka19.blogfa.com/post-499.aspx

ملایر

اردكلو

8/11/87

http://neka19.blogfa.com/post-500.aspx

تويسركان

لاميان

11/12/87

http://neka19.blogfa.com/post-647.aspx

تويسركان

فربازان

30/1/88

http://neka19.blogfa.com/post-714.aspx

تويسركان

جعفریه

1/8/88

http://neka19.blogfa.com/post-972.aspx

قروه درجزین

شاهنجرین

5/2/88

http://neka19.blogfa.com/post-737.aspx

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم بهمن 1390ساعت 11:56  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای گنبد-شهرستان همدان-استان همدان

وبلاگ روستای گنبد

شهرستان همدان-استان همدان

http://www.gonbadhamedan.blogfa.com/

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم بهمن 1389ساعت 21:35  توسط م - عسکری  | 

قبر مرحومه مریم احمدی عسکری

+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن 1389ساعت 18:47  توسط   | 

وبلاگ روستای باباخنجر-شهرستان همدان-استان همدان

وبلاگ روستای باباخنجر

شهرستان همدان-استان همدان

http://babakhanjar.blogfa.com/

+ نوشته شده در  شنبه دوم بهمن 1389ساعت 23:19  توسط م - عسکری  | 

وبلاگهای روستای کرفس - شهرستان رزن - استان همدان

وبلاگهای روستای کرفس 

 شهرستان رزن - استان همدان

http://karafs89.blogfa.com/

http://ruostaekarafs90.persianblog.ir/

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم دی 1389ساعت 18:51  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای پیلانگرگ-شهرستان تویسرکان-استان همدان

وبلاگ روستای پیلانگرگ

شهرستان تویسرکان-استان همدان

http://pilangorg.blogfa.com

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی 1389ساعت 18:41  توسط م - عسکری  | 

وبلاگهای روستای ارزانفود-شهرستان همدان-استان همدان

وبلاگهای روستای ارزانفود

شهرستان همدان-استان همدان

http://arzanfoode.persianblog.ir/

http://www.arzanfood-today.blogfa.com/

http://www.arzanfood.blogfa.com/

http://www.arzanfood.ir/

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آذر 1389ساعت 22:0  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای لیلی یادگار-شهرستان نهاوند-استان همدان

وبلاگ روستای لیلی یادگار

شهرستان نهاوند-استان همدان

http://lelagar.blogfa.com/

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم مهر 1389ساعت 10:43  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای خمیگان-شهرستان رزن-استان همدان

وبلاگ روستای خمیگان

شهرستان رزن-استان همدان

http://advdghki.blogfa.com/

+ نوشته شده در  شنبه دهم مهر 1389ساعت 19:38  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای ملحمدره-شهرستان اسدآباد-استان همدان

وبلاگ روستای ملحمدره

شهرستان اسدآباد-استان همدان

http://amaniali.blogfa.com/

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم شهریور 1389ساعت 23:48  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای نیینج-شهرستان رزن-استان همدان

وبلاگ روستای نیینج

شهرستان رزن-استان همدان

http://mansorah.blogfa.com/

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389ساعت 19:35  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای نجفیه(پیلانگرگ) -شهرستان تویسرکان-استان همدان

وبلاگ روستای نجفیه (پیلانگرگ)

شهرستان تویسرکان-استان همدان

http://najafiyeh.blogfa.com/

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم تیر 1389ساعت 14:3  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای دستجرد-شهرستان کبودرآهنگ-استان همدان

وبلاگ روستای دستجرد

شهرستان کبودرآهنگ-استان همدان

http://www.dastjerd.blogfa.com/

هیئت انصارالمهدی(عج)دستجرد:

http://www.dastjerd2.blogfa.com/

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم خرداد 1389ساعت 13:50  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای داقداق آباد-شهرستان کبودرآهنگ-استان همدان

وبلاگ روستای داقداق آباد

شهرستان کبودرآهنگ-استان همدان

http://payamedaveh.blogfa.com/

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم فروردین 1389ساعت 18:26  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای شیخ جراح-شهرستان کبودرآهنگ-استان همدان

وبلاگ روستای شیخ جراح

شهرستان کبودرآهنگ-استان همدان

http://www.sheykhjarrah.blogfa.com/

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم بهمن 1388ساعت 22:23  توسط م - عسکری  | 

سایت روستای جعفریه-شهرستان تویسرکان-استان همدان

سایت روستای جعفریه

شهرستان تویسرکان-استان همدان

http://www.jafariye.com

+ نوشته شده در  جمعه یکم آبان 1388ساعت 9:20  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای ازناوله-شهرستان ملایر-استان همدان

وبلاگ روستای ازناوله

شهرستان ملایر-استان همدان

http://www.eznavleh.blogfa.com/

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم مهر 1388ساعت 15:46  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای سایان-شهرستان رزن-استان همدان

وبلاگ روستای سایان

شهرستان رزن-استان همدان

http://sayaniha.blogfa.com/

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم شهریور 1388ساعت 22:6  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای کرووس-شهرستان رزن-استان همدان

وبلاگ روستای کرووس

شهرستان رزن-استان همدان

http://karavos.blogfa.com/

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم شهریور 1388ساعت 16:46  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای کوانج-شهرستان اسدآباد-استان همدان

وبلاگ روستای کوانج

شهرستان اسدآباد-استان همدان

http://kavanaj.blogfa.com/

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم مرداد 1388ساعت 22:13  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای سوزن-شهرستان رزن-استان همدان

وبلاگ روستای سوزن

شهرستان رزن-استان همدان

http://www.sozanso.blogfa.com/

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم اردیبهشت 1388ساعت 23:37  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای شاهنجرین-شهرستان قروه درجزین-استان همدان

وبلاگ روستای شاهنجرین

شهرستان قروه درجزین-استان همدان

http://shahanjarin.blogfa.com/

+ نوشته شده در  شنبه پنجم اردیبهشت 1388ساعت 15:19  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای فربازان- شهرستان تویسرکان- استان همدان

وبلاگ روستای فربازان

 شهرستان تویسرکان- استان همدان

http://student.parsiblog.com/

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام فروردین 1388ساعت 0:39  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای لامیان- شهرستان تویسرکان- استان همدان

وبلاگ روستای لامیان

 شهرستان تویسرکان- استان همدان

http://dehyarilamian.blogfa.com/

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم اسفند 1387ساعت 20:18  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ های روستاي دره ابراهيم- شهرستان نهاوند- استان همدان

وبلاگ های روستاي دره ابراهيم

 شهرستان نهاوند- استان همدان

http://injadehkadeh.blogfa.com

http://darrehebrahim.blogfa.com/

+ نوشته شده در  شنبه دهم اسفند 1387ساعت 22:2  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای چنار- شهرستان اسدآباد- استان همدان

وبلاگ روستای چنار

 شهرستان اسدآباد- استان همدان

http://www.chenarestan.parsiblog.com/

+ نوشته شده در  جمعه دوم اسفند 1387ساعت 17:44  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای خاکریز- شهرستان اسدآباد- استان همدان

وبلاگ روستای خاکریز

 شهرستان اسدآباد- استان همدان

http://asadabadekhakriz.blogfa.com/

+ نوشته شده در  جمعه دوم اسفند 1387ساعت 17:35  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای تاج آباد ( رسول آباد ) - شهرستان اسدآباد- استان همدان

وبلاگ روستای تاج آباد ( رسول آباد ) 

 شهرستان اسدآباد- استان همدان

http://qobadyari.blogfa.com

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم بهمن 1387ساعت 20:57  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای اردکلو- شهرستان ملایر- استان همدان

وبلاگ روستای اردکلو- شهرستان ملایر

 استان همدان

http://ordakloo.blogfa.com/

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم بهمن 1387ساعت 18:41  توسط م - عسکری  | 

وبلاگ روستای حاج خدر- شهرستان ملایر- استان همدان

وبلاگ روستای حاج خدر- شهرستان ملایر

 استان همدان

http://hajikheder.blogfa.com/

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم بهمن 1387ساعت 18:37  توسط م - عسکری  | 

مطالب قدیمی‌تر